Jak wygląda montaż zbiornika na szambo

1. Do posesji musi być zapewniony fizyczny dojazd dla samochodu ciężarowego – dla porównania, nasze auta mają wielkość zbliżoną do gruszki z betonem. Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych nie mamy możliwości dojazdu do wykopu wtedy zestawiamy zbiornik we wskazanym przez Klienta miejscu i rozliczamy się z pełnej kwoty. Związane jest to z faktem, że montaż i praca dźwigu jest u nas usługą gratisową – klient ponosi koszt tylko zbiornika i jego transportu.

2. Wszystkie nasze zbiorniki montujemy na klej wodo i mrozoodporny – w związku z tym Klient zobowiązany jest do zapewnienia ekipie dostępu do wody i prądu.

3. Przygotowany przez Państwa wykop należy wypoziomować wykonując w nim podsypkę z piasku bądź chudego betonu (minimalna wysokość to 10 cm). Na dnie nie mogą znajdować się żadne duże kamienie, korzenie drzew, bryły gliny i inne elementy, które mogą uszkodzić zbiornik.

4. Wymiary wykopu zostaną Państwu podane w momencie ustalania warunków zamówienia.

5. Po wstawieniu zbiornika do wykopu dokonujemy montażu płyty wierzchniej, komina rewizyjnego, a także nakładamy dekiel betonowy. Zalecamy aby zasypanie zbiornika odbyło się nie wcześniej niż na drugi dzień od wstawienia zbiornika do wykopu. Należy pamiętać by warstwa ziemi użyta do zasypania szamba odpowiadała wytrzymałości płyty górnej zbiornika.

6. Nasi kierowcy NIE WYKONUJĄ podłączenia zbiornika do budynku.