Gwarancja

Każdy zbiornik posiada gwarancje pisemną na okres 5 lat!

Najważniejsze punkty regulaminu gwarancji mówią o:

  1. Na dnie wykopu wymagamy podsypkę piaskową o grubości minimum 10cm
  2. Górną pokrywę można zasypać minimum po upływie 24 godzin z uwagi na spoinę klejową łączącą płytę górną ze zbiornikiem.

Pracownicy firmy Gryzbet są zobowiązani do wejścia do zbiornika i obrobienia prawidłowo spoiny klejowej, jeśli spoina nie zaschnie natomiast operator koparki od razu zasypie zbiornik z pewnością klej pod płytą ulegnie przemieszczeniu i powstanie nieszczelność na którą nie mamy wpływu.

UWAGA: Przed użytkowaniem zbiornika należy wykonać próbę szczelności:

  • Napełnić zbiornik w 100% wodą pod sam właz i po upływie 24godzin dolać ew. ubytek wody odnotować ilość dolanej wody następnie po upływie kolejnej doby sprawdzić stan wody i również odnotować.
  • Niezasypany zbiornik może pływać w wykopie w przypadku deszczy bądź pojawienia się dużej ilości wody gruntowej w wykopie, w takim przypadku należy zalać zbiornik do połowy wodą.